Back to All Events

Kurz techniky malby: pohybovky - figurální kresba

Program lekce: rychlé skici podle živého modelu, kresba v pohybu a zpaměti. Ukázky kresebných stylů aktů od současných umělců. Jak zachytit kresbou výraz a emoce postavy.
Na této lekci budeme kreslit rychlé záznamy postavy v omezeném čase (pohybovky). Zaměříme se na rychlost a uvolnění ruky. Model bude měnit pozice a kompozice po krátkých časových intervalech. Na lekci si vyzkoušíme rychlé studie postavy tuší (lavírovanou kresbu) a kresbu v pohybu. Na konci lekce si zkusíme načrtnout postavu zpaměti, bez toho abychom model pozorovali - paměťovou kresbu. To bude základ pro naší další volnou malířskou tvorbu. Zdokonalíme se tak zábavnou cestou v kresbě a ve znalostech anatomie figury.

Kurz je určen pro začátečníky a mírně pokročilé. Program kurzu je pestrý a je zaměřen na všeobecné základy výtvarného umění. Lektorka přistupuje ke každému individuálně podle jeho zkušeností.
Kurz je možné navštěvovat jako přípravu na talentové zkoušky.
Lektorka sama má v tomto oboru mnoho zkušeností. V rámci kurzu vám sestaví podle požadavků vaší školy individuální plán, čemu se budete v přípravě na zkoušky věnovat. Na závěr kurzu vám lektorka zkonzultuje a sestaví portfolio vybraných prací pro přijímací zkoušky.

Kurzy pro dospělé se konají každou středu od 18:30 do 20:30 hod v atelieru 11. ve 3.patře.

Cena jednorázové lekce je 400,- Kč (1 lekce = 120 min. výuky)..
Cena kurzovného za 8 lekcí je 3200,- Kč
Přihlásit je se možné na celý kurz 8. lekcí nebo jen na jednorázové hodiny.
Zameškané lekce je možné si nahradit v pátek od 15:30 do 18:30 hod nebo ve středu od 18:30 do 20:30 hod.

Z důvodu omezené kapacity je nejpozději den předem nutná registrace na email
misasima@volny.cz nebo na tel.739797499

Plán jednotlivých lekcí můžete sledovat na Facebooku Prostoru 39.
Kurzy vede zkušená lektorka a akademická malířka MgA. Michaela Petrů


Tento semestr bude koncepčně zaměřen na figurální tématiku. Na začátku roku se nejprve rozkreslíme a prohloubíme si kresebné dovednosti v různých technikách. Vyzkoušíme si různé kresebné kombinace. Potom se budeme věnovat studiím portrétu a figury. Závěrečným výstupem bude Vlastní projekt: obraz na volné figurální téma.

Cílem tohoto kurzu není jen drilovat techniku kresby. Díky pestrému programu zahrnující různé techniky si každý najde, co ho baví. Jde také o to, aby si studenti rozvíjeli vlastní kreativitu, nápady a naučili se samostatně postupovat ve své volné tvorbě. Postupně si každý intuitivně vytváří svůj osobitý kresebný a malířský styl. Během kurzu si každý osvojí techniky, které mu vyhovují a naučí se je používat i ve své tvorbě.


Co s sebou na kurz?
Starší oblečení nebo plášť a dobrou náladu. Na vaši první lekci žádné pomůcky nepotřebujete. Vše Vám zdarma zapůjčíme v našem atelieru. Během lekce Vám lektorka podrobně vysvětlí, co budete na kurz případně potřebovat.

Earlier Event: October 22
Freedom in Movement
Later Event: October 23
Ashtanga vinyasa yoga