Back to All Events

Freedom in Movement

Lekce tance a svobody v pohybu s Jankou
- for ENGLISH scroll down -

Probuďme páteř a všechny buňky v našem těle, natáhněme končetiny, abychom vytvořili více prostoru pro proudění energie, hrajme si a buďme autentičtí v bezpečném prostředí, staňme se vědomější k tomu, co naše tělo potřebuje nebo co nemá rádo. Hledejme svobodu v pohybu, svobodu v těle.

Jsem milovnicí pohybu, svobody a čokolády. Pevně věřím, že každá lidská bytost dokáže tančit a chci pomoci lidem najít jejich jedinečný způsob vyjadřování se prostřednictvím pohybu těla. Opětovné spojení s našimi těly je způsobem, jak porozumět sobě a světu kolem nás. Jak řekla Pina Bausch: "Tancujme, tancujme, jinak jsme ztraceni."

Vezměte si s sebou prosím dobrou náladu a pohodlnou obuv. Podlaha je dřevěná a drsná, odvážlivci (včetně mě) ale mohou klidně zkusit tančit naboso :)

KDY: úterý 18:30 - 19:30
CENA: 180,-
REGISTRACE: freedominmovement.jh@gmail.com

----------------------------------------------------------------------
The class of dance and freedom in movement with Janka

Let's wake up spine and all cells in our bodies, let's stretch ligaments to make more space for energy to flow, let's play and be authentic in a safe environment, let's become more conscious about what our body needs or does not like at all. Let's look for a freedom in movement, freedom in body.

I am a movement, freedom and chocolate lover. I strongly believe that every human being can dance and I want to help people to find their unique way of expressing through the motion of their body. Reconnecting to our bodies is the way of understanding ourselves and the world around us. As Pina Bausch said “Dance, dance, otherwise we are lost.”

Don´t forget to bring along a smile and comfortable shoes. The floor is wooden and rough but the brave ones (me including) can try to dance barefoot.

The class is ENGLISH FRIENDLY.
WHEN: Tuesday 18:30 - 19:30
PRICE: 180,-
REGISTRATION: freedominmovement.jh@gmail.com